About Mirjana

SHORT BIOGRAPHY

Born on the December 12, 1946 at Bijeljina, Republika Srpska. Education: Gymnasium Bijeljina, Uneversity Sarajevo Pedagogic  Academy. Majors: Library, Linguistics, and Painting Art.  Lived at Bijeljina, Sarajevo, Belgrad, Sherbrook, Hamilton, Oakville,  Mississauga, Kitchener, Tiverton, Port Elgin and  Toronto. Was the manager of Library at Agricultural Faculty Sarajevo. Gave birth to the daughter. Established Libraries in Serbian Monastery Milton and Wire Factory Sarajevo. She was painting whole her life.

Highest qualification: GREAT PAINTER AND THE BEST SPOUSE AND MOTHER IN WHOLE WORLD AT THE ALL TIMES.

Passed away on the June 14, 2017 in Toronto.

KRATKA BIOGRAFIJA

Rođena 12. 12.1946. u Bijeljini, Republika Srpska. Školovanje: Gimnazija Bijeljina, Univerzitet Sarajevo Pedgoška Akademija. Smjerovi: bibliotekarstvo, književnost, i likovno vaspitanje. Živjela u Bijeljini, Sarajevu, Beogradu, Šerbruku, Hamiltonu, Okvilu, Misisagi, Kičineru, Bramtonu, Tivertonu, Port Elginu, i Torontu. Rodila kćerku. Bila je rukovodilac Biblioteke Poljoprivrednog Fakulteta u Sarajevu. Formirala biblioteke u Srpskom Manastiru u Miltonu i Tvornici Žice Sarajevo. Slikala je cijeli svoj život.

Najviša kvalifikacija: VELIKI SLIKAR I NAJBOLJA SUPRUGA I MAJKA NA CIJELOM SVIJETU SVIH VREMENA.

Umrla 14.06.2017. u Torontu.