Gallery in memory of Mirjana Tomičić

Galerija u sjećanje na Mirjanu Tomičić

Welcome to Mira's Gallery

Beauty of art as expression of hope in life was everything she had seen around her. Delights in exploring her life visions and sharing them with others motivated her to keep looking for profundity of life inspirations. She had exhibited her work in Milton, Hamilton, Oakville, Port Elgin and Ottawa. Here, you can enjoy a lost past and stolen moments of time. She had been trying to achieve her harmony trough:

 • Oil Paintings
 • Cities
 • Landscapes
 • Still Life
 • Monasteries and Churches
 • Ink
 • Homesick
 • Painting on Glass
 • Grandchildern delights

Dobro došli u Mirinu Galeriju

Ljepota umjetnosti, kao izraza nade u život, bilo sve što je vidjela oko sebe. Uživanja u istraživanju svojih vizija života i njihovo dijeljenje sa drugima motivisali su ju da uvijek gleda u dubine životnih inspiracija.
Svoje radove izlagala je u Miltonu, Hamiltonu, Okvilu, Port Elginu i Otavi.
Ovdje možete uživati u izgubljenoj prošlosti i ukradenim trnucima vremena kroz:

 • Radove u Ulju
 • Gradove
 • Pejzaže
 • Mrtvu Prirodu
 • Manastire i Crkve
 • Grafiku
 • Čežnju za Otadžbinom
 • Crtanje na Staklu
 • Uživanja u Unučadi

Short Biography

Born on the December 12, 1946 at Bijeljina, Republika Srpska. Education: Gymnasium Bijeljina, Uneversity Sarajevo Pedagogic  Academy. Majors: Library, Linguistics, and Painting Art.  Lived at Bijeljina, Sarajevo, Belgrad, Sherbrook, Hamilton, Oakville,  Mississauga, Kitchener, Tiverton, Port Elgin and  Toronto. Was the manager of Library at Agricultural Faculty Sarajevo. Gave birth to the daughter. Established Libraries in Serbian Monastery Milton and Wire Factory Sarajevo. She was painting whole her life.

Highest qualification: GREAT PAINTER AND THE BEST SPOUSE AND MOTHER IN WHOLE WORLD AT THE ALL TIMES.

Passed away on the June 14, 2017 in Toronto.  

Kratka Biografija

Rođena 12. 12.1946. u Bijeljini, Republika Srpska. Školovanje: Gimnazija Bijeljina, Univerzitet Sarajevo Pedgoška Akademija. Smjerovi: bibliotekarstvo, književnost, i likovno vaspitanje. Živjela u Bijeljini, Sarajevu, Beogradu, Šerbruku, Hamiltonu, Okvilu, Misisagi, Kičineru, Bramtonu, Tivertonu, Port Elginu, i Torontu. Rodila kćerku. Bila je rukovodilac Biblioteke Poljoprivrednog Fakulteta u Sarajevu. Formirala biblioteke u Srpskom Manastiru u Miltonu i Tvornici Žice Sarajevo. Slikala je cijeli svoj život.

Najviša kvalifikacija: VELIKI SLIKAR I NAJBOLJA SUPRUGA I MAJKA NA CIJELOM SVIJETU SVIH VREMENA.

Umrla 14.06.2017. u Torontu.